skip to Main Content

FOR JOBCENTRE

DET RETTE MATCH MELLEM BORGER OG VIRKSOMHED

Hovedstadens Rekrutteringsservice er et samarbejde mellem 19 kommuners jobcentre. Vi samarbejder om at opkvalificere ledige ufaglærte til bygge- og anlægsbranchen samt til transport-, lager-, og logistikbranchen og efterfølgende understøtte, at kandidaterne kommer i ordinær beskæftigelse.

Men hvordan sikrer vi det rette match mellem kandidat og virksomhed? Og hvordan skal konsulenter i jobcenteret gribe det an? Det rette match mellem ledige kandidater og jobkonsulenter kan styrkes gennem jobkonsulentens vidensgrundlag. Derfor kan du her læse beskrivelser af de brancher, som Hovedstadens Rekrutteringsservice specialiserer sig i, så du som jobkonsulent kan blive endnu klogere på branchekendetegn, målgrupper og behov og dermed hjælpe endnu flere kandidater på vej til job.

Brancher

BYGGE/ANLÆG

Hovedstadens Rekrutteringsservice har en særlig opgave med at afhjælpe arbejdskraftmangel til bygge/anlægsbranchen – både via rekruttering af faglærte og ufaglærte fra hovedstaden og via kortere opkvalificeringskurser, der kan afhjælpe den umiddelbare arbejdskraftmangel. Vi samarbejder altså med kommunernes jobcentre om at opkvalificere ledige til bygge/anlægsbranchen og efterfølgende understøtte vejen til ordinær beskæftigelse.

Bygge/anlægsbranchen er betegnelsen for den del af erhvervslivet, som er beskæftiget med at opføre, ombygge eller reparere bygværker, fx huse, veje, jernbaner, broer, tunneler etc.

Hovedstadens Rekrutteringsservice opkvalificerer fx fiberteknikkere, kloakrørlæggere, byggekoordinatorer, maskinførere, nedrivere og anlægsarbejdere.

Som medarbejder i denne branche skal man være praktisk anlagt. Det er ofte fysisk krævende arbejde, som kræver, at kandidaten er i god form. Kandidaten skal også ofte besidde teknisk- og håndværksmæssigt flair.

Mange byggepladser og entreprenørfirmaer efterspørger medarbejdere, der har viden om byggeri. Derfor tilbyder vi fx opkvalificeringskurser, hvor formålet er at give kandidaten viden om centrale teorier og metoder inden for planlægning og styring af byggeriets processor og ressourcer.

Der er forskellige adgangskrav til de forskellige opkvalificeringskurser, og kursusindholdet varierer fra forløb til forløb. Mange af kurserne veksler mellem teori og praksis. Alle AMU-forløb afsluttes med en prøve. Det er gældende for alle kurser, at kandidaten skal være motiveret for at deltage.

TRANSPORT, LAGER & LOGISTIK

Hovedstadens Rekrutteringsservice afhjælper arbejdskraftmangel til transport-, lager og logistikbranchen – både via rekruttering af faglærte og ufaglærte og via opkvalificeringskurser, der kan afhjælpe den umiddelbare arbejdskraftmangel. Der opkvalificeres fx lastbilchauffører og uddannes lagermedarbejdere.

I transportbranchen kan man være beskæftiget med flere forskellige typer transportopgaver, bl.a. som godschauffør, renovationschauffør, distributionschauffør, flyttechauffør eller tankchauffør. Alle chaufførjob kræver fleksibilitet i forhold til arbejdstider. Trafik og kørselstider kan betyde arbejdsdage med forskellige længde, og det er ikke altid, man ved, hvornår man får fri. Mange chaufførjob kræver mødetid meget tidligt om morgenen eller om natten og overarbejde kan forekomme. I arbejdet som chauffør er der ikke en dag, der er ens. Man er med til at repræsentere virksomheden og derfor er det vigtigt, at man er god til kundeservice og kundekontakt. Chaufførarbejdet kræver ligeledes, at man er mødestabil og ansvarsbevidst og at man trives med at arbejde selvstændigt og med at have vejen som arbejdsplads.

Lager- og logistikvirksomheder i hovedstaden rekrutterer årligt et stort antal medarbejdere. Typisk efterspørges ”erfarne” lagermedarbejdere, som gerne er i besiddelse af truckcertifikat og kørekort B. Typiske områder, der efterspørges arbejdskraft til inden for lagerområdet, er lager & terminal, køl & frysehuse, spedition/distribution, industri/produktion, detailhandlen, internethandel og byggemarkeder. Vi tilbyder fx opkvalificeringskurser, hvor formålet er at få kandidaten tættere på lagerbranchen igen. Kandidaten vil få opdateret viden, erfaring og styrket kompetencer inden for fx lagerindretning- og styring.

Der er forskellige adgangskrav til de forskellige opkvalificeringskurser, og kursusindholdet varierer fra forløb til forløb. Mange af kurserne veksler mellem teori og praksis. Alle AMU-forløb afsluttes med en prøve. Det er gældende for alle kurser, at kandidaten skal være motiveret for at deltage.

FAQ OM OPKVALIFICERINGSFORLØB

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om vores opkvalificeringsforløb

Hvordan tilmeldes kandidaten?

Alle tilmeldinger sendes til hrs@erhverv.kk.dk. Dette er en sikker mail.

Hvem afholder informationsmødet?

Hovedstadens Rekrutteringsservice afholder informationsmøde, screener og udvælger egnede kandidater. Informationsmødet afholdes enten i Jobcenter København eller på erhvervsskolen.

Hvem tilmelder kandidaten?

Kandidatens jobkonsulent tilmelder kandidaten til informationsmøde (minimum tre kandidater pr. jobcenter pr. hold). Jobcenteret udleverer flyer til kandidaten og sørger for at orientere kandidaten om tid og sted for informationsmødet.

Hvad sker der før informationsmødet?

Hovedstadens Rekrutteringsservices konsulenter i Netværket udsøger og screener kandidater lokalt i eget jobcenter første gang for at finde motiverede og egnede kandidater med henblik på at deltage på informationsmødet. Konsulenten i det lokale Jobcenter har ansvaret for at indkalde kandidaterne til informationsmødet, medmindre andet er noteret i flyer.

Hvad sker der på selve informationsmødet?

Informationsmødet er oplysende. Virksomhed og skolen deltager og fortæller kandidaterne om hhv. uddannelsesforløbet og branchen. Det bliver her mere klart for kandidaterne, hvad det indebærer at gennemgå for-kurset og selve kurset, hvilke forventninger virksomheder har til faglige- og personlige kompetencer i et ansættelsesforhold samt hvilke opgaver, man typisk vil udføre som medarbejder. Informationsmødet afsluttes med en screeningssamtale med hver kandidat.

Hvordan er forløbet efter informationsmødet?

Hovedstadens Rekrutteringsservice giver tilbagemelding efter informationsmødet til Hovedstadens Rekrutteringsservices konsulent i kandidatens jobcenter, som efterfølgende gør følgende:

– Oplyser kandidat om deltagelse på forløb
– Bevilger kursus og arbejdstøj
– Tilmelder kandidaten direkte til erhvervsskolen med betalingsblanket A
– Opretter kørselsgodtgørelse
– Ved behov: fritag for jobsøgning og afhold samtaler telefonisk

Hvem formidler kontakten undervejs?

Hovedstadens Rekrutteringsservice følger kandidaterne undervejs og er bindeled til jobcenteret. Hovedstadens Rekrutteringsservices virksomhedskonsulenter hjælper med at formidle kandidaterne til relevante virksomheder ved bestået kursus.

Hvad sker der efter kurset er slut?

De ledige formidles til et ordinært job via match med virksomheder umiddelbart efter endt kursus. Kandidaten opdaterer eget Jobnet CV under forløbet og søger også selv aktivt.

Hvem betaler?

Jobcenteret betaler.

Hvad koster det?

Priserne varierer fra kursus til kursus. Du finder specifik information om priser på fremsendt flyer.

Back To Top