skip to Main Content

Projekter

Hovedstadens Rekrutteringsservice har tre projekter. Midler og indsatser i projekterne er finansieret af eksterne projektmidler fra Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering samt Region Hovedstaden.

Projekterne har til formål at styrke samarbejdet mellem jobcentrene, A-kasser og virksomheder i hovedstaden og skabe et fælleskommunalt samarbejde om rekruttering og opkvalificering på tværs af hele Sjælland.

Projekt: Nok til alle (NTA)

 

Hvem

Projektet repræsenterer alle jobcentre på Sjælland via projektets partnere:

 • Hovedstadens Rekrutteringsservice (17 jobcentre i Hovedstaden)
 • Nordsjællands Rekrutteringsservice (9 jobcentre i Nordsjælland)
 • Jobcentrenes Rekrutteringsfællesskab Sjælland (17 jobcentre på Sjælland)

 

I projekt ”Nok til Alle” er der fokus på rekruttering til virksomheder med mangel på arbejdskraft samt at koordinere og styrke servicen fra jobcentre til virksomheder med mangel- og paradoksproblemer gennem en fælles arbejdsmarkedsovervågning på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden og Sjælland.

 

Formål

 • At sikre én indgang for virksomhederne til rekruttering af ledige i job på tværs af Hovedstaden og Sjælland
 • Udvikle værktøjer, der sikrer, at flere kommer i arbejde indenfor områder med rekrutteringsudfordringer
 • Koordinere og styrke servicen fra jobcentre til virksomheder med mangel- og paradoksproblemer i de tværkommunale rekrutteringsfællesskaber

 

Målsætning

 • Få skabt en formaliseret model for et løbende samarbejde mellem virksomheder med mangel på arbejdskraft eller paradoksudfordringer på tværs af de 3 rekrutteringsfællesskaber
 • Virksomheder med mangel- eller paradoksproblemer i Østdanmark får kendskab til de muligheder for opkvalificering og substitution af arbejdskraft, som rekrutteringsfællesskaberne (dvs. alle jobcentrene på Sjælland) tilbyder

 

Aktiviteter

 • Ansættelse af én flaskehalskoordinator pr. rekrutteringsfællesskab i Østdanmark, i alt 3 stk.
 • Systematisk overvågning af paradoks- og mangelområder i Region Hovedstaden og Sjælland
 • Kvalitetssikring af lediges CV’er – så den reelle arbejdskraftreserve synliggøres

Bevilling: 3.5 mio. kr.
Bevillingsgiver: STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Pulje: Virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft
Periode: 2018 – 2021

Projekt: Kvalificeret Arbejdskraft til Sjælland og Øerne (KATSØ)

 

Hvem

Projektet repræsenterer alle jobcentre på Sjælland via projektets partnere:

 • Hovedstadens Rekrutteringsservice (17 jobcentre i Hovedstaden)
 • Nordsjællands Rekrutteringsservice (9 jobcentre i Nordsjælland)
 • Jobcentrenes Rekrutteringsfællesskab Sjælland (17 jobcentre på Sjælland)

Formål

 • At oprette og koordinere brancherettede kursuskøb med vejledende for-forløb på tværs af Østdanmark
 • At understøtte, at der bliver motiveret, rekrutteret og opkvalificeret ledige til mangelområder
 • At fremme samarbejdet med erhvervsskolerne på Sjælland om opkvalificering

Målgruppe

 • Ufaglærte og faglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og evt. uddannelseshjælpsmodtagere på hele Sjælland
 • Private og offentlige virksomheder indenfor infrastruktur, flaskehalse- og paradoksområder, der efterspørger arbejdskraft

Aktiviteter

 • Fællesindkøb af kurser på tværs af Østdanmark til mangelområder
 • Udvikle og implementere model for indhentning af viden om efterspurgte kompetencer, som ledige kan opkvalificeres til
 • Udvikle et samarbejdende leverandørforum, der skal understøtte skoler og jobcentre

Bevilling: 13.3 mio. kr.
Bevillingsgiver STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Pulje: Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse
Periode: 2018 – 2019

Projekt: Kompetent Arbejdskraft til Greater Copenhagen (KAGC)

 

Hvem

Projektet repræsenterer 26 jobcentre på Sjælland samt relevante faglige organisationer og A-kasser via projektets partnere:

 • Hovedstadens Rekrutteringsservice (17 jobcentre i Hovedstaden)
 • Nordsjællands Rekrutteringsservice (9 jobcentre i Nordsjælland)
 • LO Hovedstaden (50 medlemsorganisationer, 14 fagforbund og ca. 190.000 medlemmer)

Udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft til store bygge- og anlægsprojekter udgør en konkret barriere for vækst i Greater Copenhagen. I Region Hovedstaden generelt er der således i dag mangel på en faglært arbejdskraft. Hovedstadens Rekrutteringsservice, Nordsjællands Rekrutteringsservice, LO Hovedstaden samt KKR Hovedstaden har derfor en fokuseret indsats rettet mod øget arbejdskraftsdækning og beskæftigelse i hovedstadsregionen rettet mod bl.a. bygge-anlæg samt chaufførområdet.

Mål

 • at der kan rekrutteres tilstrækkelig arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter, hospitalsbyggerier og transportbranchen
 • at skabe én indgang til rekruttering af arbejdskraft for byggebranchen på tværs af jobcentre, faglige organisationer og A-kasser indenfor bygge- og anlægsområdet

Aktiviteter

 • Fokus på bygge-anlægs- og chaufførbranchernes konkrete arbejdskraftsbehov og dækning af alle kompetencer i forbindelse med bygge-anlægsarbejde, herunder transport, administration, service mv.
 • At opskalere hovedstadsregionens to rekrutteringsservices samt LO Hovedstaden med ressourcer dedikeret til især Letbanebyggeriet, Nyt Hospital Nordsjælland, metrobyggeriet til Sydhavnen, men også andre byggeaktiviteter fx private
 • Én indgang til rekruttering af såvel ledige, jobskiftere samt til udenlandsk arbejdskraft samt afdækning af modeller for etablering af praktikpladsaftaler

Målgruppe

 • Ledige faglærte og ufaglærte og opkvalificeringsparate ledige
 • Jobskiftere: medlemmer af fagforeninger, der ønsker at skifte job
 • Herboende udenlandsk arbejdskraft: Fastholdelse af arbejdskraft fra andre EU-lande øger arbejdsudbuddet
 • Virksomheder: hoved- og især underleverandører på Hovedstadens Letbane, Metrobyggeriet i Sydhavn, Nyt Nordsjællands Hospital og andre store byggerier

Bevilling: 7.9 mio. kr.
Bevillingsgiver: Region Hovedstaden
Pulje: ReVUS: Vækstkritiske kompetencer der også understøtter den regionale vækststrategi “Faglært til Vækst”.
Periode: 2018 – 2020

Back To Top